Globen City, Stockholm

Objekt:  Globen City, Stockholm  
Fastighetsägare:  NordicPM
Färdigställandetid:  2013
Styrsystem: Saia, iFix
Projektledare: Eric Thorn
Referens: På begäran


Beskrivning:

Kaio har i olika delar på utförande-, general- och totalentreprenad utfört utbyten, konstruerat, levererat och installerat alla styrtekniska system för värme, kyla, ventilation, rumsreglering och VÅV-styrning m.m. på Globen City.

Styrsystemet är uppbyggt med Saia-PLCer och består av ca 55 PLCer och 5000 I/O.

Övervakningssystemet är ett iFix-scada.

logo.png


Jägarvallsvägen 8 A, 584 22 Linköping    |    Tel växel: 013-21 11 66    |   E-post: info@kaio.se

Copyright © 2024 KomfortAutomatik. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.

Tel växel: 013-21 11 66
E-post: info@kaio.se