Arena Grosvad, Finspång

Objekt:  Arena Grosvad, Finspång 
Fastighetsägare:  Vallonbygden 
Färdigställandetid:  2009 för Simhall, ny 
  2010 för Grosvadskolan, ob
  2011 för Kylcentral, ob 
  2013 för Ishall, ob 
Styrsystem: Saia, Citect 
Projektledare: Eric Thorn
Referens: På begäran

 
Beskrivning:

Arena Grosvad är Finspångs största idrotts- och rekreationsområde. Här finns Aluceum som är en arena för inomhussoprter som tennis, squash, badminton, volleyboll, basket, handboll och innebandy. På idrottsplatsen finns arenor för fotboll, friidrott, bandy och ishall för hockey. Bad- och friskvårdsanlägggningen erbjuder en äventyrsdel med barnbassäng och vattenrutschbanor, 25-meterbassäng och undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten. I anslutning till Arena Grosvad ligger Grosvadskolan, en skola för 300 elever i åk.6

Kaio har i olika utförande- och generalentreprenader konstuterat, levererat och installerat de styr- och övervakningstekniska systemen för alla installationer med Saia-PLCer som: värmeförsörjning, kylcentral, isanläggningar, återvinningsanläggningar, vattenreningsanläggningar för simhall, ventilation, avfuktning, mätinsamling m.m. Värt att nämna är att PLC-systemet kommunicerar mot 6 olika externa kommunikationsprotokoll i anläggningen.

Övervakningssystemet är ett Citect-scada som betjänar alla installationer inom Arena Grosvad och skolan inkl. rumsregleringar och VÅV-styrningar. Citect-scadan betjänar också Vallonbygdens övriga anläggningar vid ny- och ombyggnader.

logo.png


Jägarvallsvägen 8 A, 584 22 Linköping    |    Tel växel: 013-21 11 66    |   E-post: info@kaio.se

Copyright © 2024 KomfortAutomatik. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.

Tel växel: 013-21 11 66
E-post: info@kaio.se