Elevförläggning, Kvarn

Objekt:  Elevförläggning, Kvarn
Fastighetsägare:  Fortifikationsverket
Färdigställandetid:  2011
Styrsystem: Saia, Citect
Projektledare: Christer Andersson
Referens: På begäran


Beskrivning:

Kaio har i olika delar på utförande-, general och totalentrepenad utfört byten, Konstruerat, levererat och installerat alla styrtekniska system för värme, kyla, ventilation, rumsreglering, VÅV-styrning m.m.

logo.png


Jägarvallsvägen 8 A, 584 22 Linköping    |    Tel växel: 013-21 11 66    |   E-post: info@kaio.se

Copyright © 2024 KomfortAutomatik. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.

Tel växel: 013-21 11 66
E-post: info@kaio.se