Ottebro Lada - Västra Näshulta

Objekt:  Ottebro Lada, Västra Näshulta
Fastighetsägare:  Haneberg
Färdigställandetid:  2022
Styrsystem: Saia, Webb-port
Projektledare: Martin Karlsson
Referens: På begäran


Beskrivning:

KAIO har utfört projektering, installation, driftsättning och integration i detta lilla, men ack så intressanta, projekt. Fastigheten har de vanligt förekommande installationssystemen där vi fått möjligheten att systemintegrera värmepumpar, ventilation, energimätning och solcellsanläggning. En fastighet som med tydlighet visar att det inte måste vara stort för att fördelar med sytemkontroll ska vara viktiga. För att få kostnadseffektivitet, användarvändlighet och systemstabilitet har vi valt Saia-PLC och WebPort

logo.png


Jägarvallsvägen 8 A, 584 22 Linköping    |    Tel växel: 013-21 11 66    |   E-post: info@kaio.se

Copyright © 2024 KomfortAutomatik. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.

Tel växel: 013-21 11 66
E-post: info@kaio.se