KAIO väntar tillökning!

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 


Från slutet av november finns Rikard Pihl hos oss på KomfortAutomatik, mycket glädjande!

Rikard kommer senast från projekteringsavdelningen hos Sweco med uppdrag mot exempelvis Region Östergötand. Rikard kommer att ha rollen som projektledare, vilket hos oss innebär hantering av projekt från start till mål inklusive eget arbete med konstruktion och programmering av PLC-system. Insikt och kunskap om systemuppbyggnad och beställar"tänk" kommer säkerligen ge stor nytta i våra samarbeten med slutkunderna för att uppnå en slutleverans som speglar det verkliga behovet. Vår övertygelse är att vi inom styr och regler är mycket lämpade att, tillsammans med ägare och brukare, öka verksamhetsnyttan och minska energikostnaderna i fastigheter. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi en stark organsiation för att möta alla våra kunders behov. Både i stort och smått, enkelt och komplicerat. Rikard skapar ytterligare möjligheter i detta.

Välkommen Rikard!
Mer info och personpresentation kommer...

logo.png


Jägarvallsvägen 8 A, 584 22 Linköping    |    Tel växel: 013-21 11 66    |   E-post: info@kaio.se

Copyright © 2024 KomfortAutomatik. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.

Tel växel: 013-21 11 66
E-post: info@kaio.se